Mnohoženstvo v Turecku je povolené?

Ako sa správajú tureckí manželia k svojím manželkám? Určité kultúrne rozdiely nájdeme.  Určite nie sú ako Slováci. Bola som dosť dlho na to v krajine, aby som vedela vypozorovať, ako sa muži správajú k ženám.

Ak si predstavujete zahalené ženy v čiernej abáji kráčajúce 5 metrov za mužom, tak vás musím vyviesť z omylu.

V Turecku to tak nie je. Ženy aj keď sú zahalené v hijábe, nikábe, alebo v inom odeve, tak kráčajú vedľa svojich mužov. Ak kráčajú za ním, väčšinou to nie sú Turci, ale skôr ľudia s arabskými prípadne kurdskými koreňmi. Aj to nie je vždy pravidlom. Turecká spoločnosť nie je zaostalá, ale skôr sa tiahne k európskemu modernizmu.

Presvedčila som sa na vlastné oči, že aj staršia populácia aj mladšia sa navonok správa k ženám úctivo a rešpektuje ich. Ženy sú rešpektované v spoločnosti, najmä ak sú matkami. Pretože, podľa proroka, nebo raz bude pod nohami matiek.

V Turecku je patriarchát, kde by mala tradičná žena nasledovať priania a želania manžela. Muž sa o ňu na oplátku za to stará po každej stránke.

 

žena sa háda s mužom
Pohádaný pár

Vo väčšine rodín však cítiť príchuť dominantného postavenia muža, kde žena sa  pýta muža na všetko, čo chce robiť, kam chce ísť a on jej to to odobrí. V rodinách rozhoduje muž najmä z hľadiska financii, z hľadiska domácnosti a potrieb do domácnosti a výchovy detí rozhoduje žena.

Prejavy intímností

Prejavy intímnosti patria do spálne a nie verejne na ulici. Málokedy sa stane, že sa manželia držia na ulici za ruky, prípadne si dajú pusu, alebo sa objímu. Takto konzervatívna je väčšinou staršia populácia.

Mladí ľudia sa dnes držia za ruky, prípadne si dajú krátku pusu na líce, alebo čelo aj medzi ľuďmi, no stále to nie je také, ako na Slovensku.

Pomoc v domácnosti

Veľmi málo mužov pomáha manželke s domácimi prácami, ako sú pranie, varenie, žehlenie, alebo pomocou s uprataním. Všetko je všetko,čo sa týka domácnosti na  manželke, ženy sú ale k tomu vedené odmalička.

Muž za to nosí domov peniaze a kúpi manželke všetko to, čo ona chce. Manžel musí mať aj dve práce, ale musí ženu uživiť. Žena sa musí naňho spoľahnúť vo všetkom, čo sa týka postarania sa o rodinu.

manželstvo, turecko
turecký pár

O manželky je postarané v Turecku najmä z hľadiska financii. Manžel sa musí postarať o ženu finančne a zabezpečiť ju po finančnej stránke, žena nemusí utratiť zo svojich peňazí nič na chod domácnosti, môže si šetriť svoje  peniaze. Niektorí muži dávajú ešte stále ženám veno pri svadbe.

Môže v Turecku manželka pracovať?

Manželka môže po svadbe pracovať, ale nie je to žiaduce. Tradične zmýšľajúci muži napríklad vyžadujú od partnerky, aby bola po svadbe doma a starala sa o domácnosť. Moderní muži práveže chcú od manželky, aby aj ona pracovala najmä kvôli finančnej situácii.

Avšak v podvedomí každého moslimského muža je zakotvené, že sa finančne musí postarať o manželku. Je to pre nich ponižujúce, ak žena pracuje a prispieva na domácnosť. Necítia sa potom mužmi. Túto mentalitu proste nezmeníte 🙂 Lepšie je to akceptovať na začiatku.

Hlavnou úlohou a rolou ženy je starať sa o domácnosť, vedieť variť, domáce práce a vychovávať dieťa. Niektoré ženy sa na  to podujímajú veľmi rady, niektoré majú iné ciele. Napríklad študovať univerzitu, a potom pracovať. Tých je však stále menšina, žiaľ.

Donedávna ešte ani nebola povinná školská dochádzka zavedená pre dievčatá. Až terajší turecký prezident zaviedol to, že do školy musia všetky dievčatá a tento zákon sa nesmie obísť.