Ramadán 2021

Ramadán, po turecky, aj Ramazan je najväčším sviatkom v islame. Turci ho aj patrične dodržiavajú a oslavujú. Je pre nich veľmi významný. Jedná sa o deviaty mesiac ich lunárneho kalendára. Moslimovia počítajú inak letopočet a aj roky, preto sa stále Ramadánový dátum mení, niekedy je na jeseň, niekedy na jar, niekedy aj v zime. Nemá presný dátum.

Ramadán je jedným z hlavných pilierov islamu spolu s vyznaním viery, almužnou, púťou a prikázaným modlením. Veriaci ho jednoducho musia dodržiavať veľmi prísne!  Veriaci moslimovia milujú tento sviatok a snažia sa byť vtedy lepšími.

Pôstny mesiac trvá 30 dní a počas týchto dní sa dospelí  veriaci musia postiť počas dňa, odkedy je prvá ranná modlitba a až po poslednej piatej večernej modlitbe môžu jesť, čo sa nazýva po arabsky Iftar. Celá rodina je pokope a naozaj atmosféra je úžasná, každý sa snaží byť cez Ramadán lepší. Na tých ľuďoch to aj cítiť.

Úprimne, ja ich veľmi obdivujem, keď dokážu nejesť a nepiť počas horúčav v lete celý deň. S tým jedením by to nebolo až také strašné, to sa zvládnuť dá, ale pitie by mi počas horúčav veľmi vadilo. Majú môj obdiv, keď to naozaj poctivo dodržiavajú.

Kto sa postiť nemusí?

Postiť sa musí každý moslim, výnimku majú iba tehotné a menštruujúce ženy, ťažko chorí ľudia, cestujúci a samozrejme malé deti. Inak sa pôst musí dodržiavať. Ak sa nedodržiava je to veľkým hriechom.

Čo je počas pôstu zakázané?

Akékoľvek jedlo, pitie, sexuálny styk, ohováranie, lži, klamstvá, obscénne správanie, hádky, žiadny alkohol ani cigarety.  Akékoľvek hriešne správanie musí byť vytesnené. Po západe slnka a Ezane je všetko dovolené, môže sa piť, jesť, dokonca mať aj sex s manželkou 🙂

Čo sa musí robiť počas pôstneho dňa ?

Musí sa venovať štúdiu Koránu, viac sa modliť ako zvyčajne, snažiť sa byť lepším človekom.

Ramadán však nie je iba o odriekaní, o jedení a pití, je predovšetkým o zdržanie sa akéhokoľvek hriechu, o sebadisciplíne, spolupatričnosti s tými, ktorí momentálne nemajú čo jesť a trpia hladom.

Oslavy po Ramadáne

Tri dni po poslednom dni pôstu nastupuje veľká slávnosť, deti sa obdaruvávajú, zbierajú darčeky, najmä sladké, deťom sa dávajú darčeky v podobe sladkostí, ( niečo ako naše Vianoce len v inej verzii), skoro ráno sa ide do mešity modliť, najmä muži, a potom sa prichystajú kráľovské raňajky, tento sviatok sa nazýva EID. Sviatky trvajú tiež tri dni. Obdarúvavajú sa chudobní, dáva sa zakat, almužna.

Prečo je držanie pôstu povinné?

Počas Ramadánu si moslimovia pripomínajú zoslanie prvého verša posvätnej knihy Koránu.  Takmer všetci Turci dodržiavajú pôst. Výnimky sa samozrejme nájdu. Niektorí ľudia nedokážu držať pôst, či už  mentálne alebo fyzicky nedokážu. Ak to skúsia a nedokážu to, tak môžu poprosiť Boha o odpustenie tým, že musia dať jedlo chudobným alebo bezdomovcom, nejakým spôsobom pomôcť iným, trpiacim a zrieknúť sa niečoho čo majú radi.

Výhody Ramadánu

 • silnejšia sebadisciplína
 • väčšie spirituálne cítenie
 • silnejšie sebazapretie
 • väčšia empatia k iným
 • pevnejšie duševné i fyzické zdravie
 • posilňovanie vôle
 • vyjadruje príslušnosť a spolupatričnosť ku komunite ( keď robia iní, musím aj ja)
 • pocit rovnakej identity
 • úprimná oddanosť Bohu
 • zrieknutie sa toho, čo náš živí zvyšných 11 mesiacov do roka
 • zabudnutie na materiálny život, venovanie sa spiritualite

Postenie si deti trénujú už odmalička v moslimských krajinách, aj keď nemusia, ale chcú, lebo to vidia robiť rodičov, súrodencov.  Keď niektoré ženy menštruujú počas Ramadánu, tak následné vynechané dni si musia dorobiť neskôr po Ramadáne, hocikedy kedy chcú.

Al Quadr

Najvýznamnejšie počas celého Ramadánu je posledných 10 nocí pred skončením Ramadánu a niekedy v tomto období je aj tzv. špeciálna noc al Quadr, ktorá sa inak nazýva aj noc odpustenia hriechov, tu sa rozdávajú večer deťom cukríky, obdaruvávajú sa chudobní, ľudia sa viac modlia a čítava sa Korán dlho do noci. Modliaci sa snažia vyprosiť si odpustenie počas tejto magickej noci, kedy bol zoslaný prvý verš z Koránu.

Pôst nie je iba v islame

Pôst dokonca až 40-dňový nájdeme v praktikách Ježiša Krista, ale aj Mojžiša, oni sa postili dokonca 40 dní. Pôst majú dodržiavať veriaci aj v kresťanstve aj v judaizme. Spoločné črty náboženstiev sú v tomto smere podobné. Až na to, že v kresťanstve sa smie piť aj trošku jesť počas dňa. Kresťania sa vyhýbajú mäsu a alkoholu. Moslimovia všetkému.

Ja sa však držím jednej veľkej múdrosti z Nového zákona, ktorú povedal ježiš.

“ nie je dôležité to, čo vchádza do úst, ale to čo z úst vychádza“.

Sleduj nás na FB či INS

Instagram: https://www.instagram.com/ochutnejturecko/

facebook: https://www.facebook.com/ochutnejturecko/?ref=py_c

 

Leave a Reply