Háremy : čo znamenajú a aký bol život v háreme?

Háremy sú miesta opradené legendami, tajomnom…

Kúzelné miesta zahalené rúškom tajomstva. Tajomné miesta, do ktorých nikto nesmel vstupovať okrem zopár vyvolených ľudí. Miesta, kde žili iba ženy a sultán. K Turecku a jeho kultúrne neodmysliteľne patria háremy. Najviac háremov bolo práve počas bývalej Osmanskej ríše, ale existovali aj inde, napríklad v Perzskej ríši.

Brušné tance, nádherné ženy vlniace sa v rytme tichej hudby, ópiové seansy… aj také boli háremy. Miesta rozkoše, krásy, ale aj tvrdého boja o moc a priazeň sultána.

Hárem je odvodený od slova „haram“, čiže v islame niečo, čo je zakázané. Vstup do záhadami opradených háremov mali len špeciálni muži – eunuchovia, sultán, jeho rodina a nikto iný. Ostatní ľudia nemohli vstupovať do háremov. Bolo to prísne zakázané. V háremoch žili ženy, ktoré sa snažili získať si priazeň sultána. Väčšinou sa jednalo o Európanky, Ruskyne, ženy z Kaukazu a iné. Väčšinou to boli chudobné, ale nadané ženy, prípadne krásne siroty.

hárem
Hárem vo vnútri

Niekedy ženy samy a rady vstupovali do háremov, niekedy boli kúpené na trhoch ako nevoľníčky, inokedy zase boli využívané schválne na diplomatické účely. Hárem nebol len akýsi „nevestinec“ s množstvom prostitútok. Boli to domy, v ktorých žil sultán, jeho matka, manželky a konkubíny. Samozrejme, niekedy v háremoch žila aj tisícka žien, no nie všetky boli konkubínami sultána, pretože sultán si špeciálne vyberal iba niektoré z nich. Krásne, nadané, vzdelané, no iba krása nestačila.

Dámy neboli v háremoch zasvätené len do tajov lásky a erotiky, ale háremy slúžili aj ako vzdelávacie inštitúcie, kde sa učili cudzie jazyky, literatúru, písanie, čítanie, náboženstvo, islamskú kultúru, prednes, hru na hudobné nástroje.

V háremoch žili ženy, ktoré chceli mať so sultánom syna, potomka, tým by si zabezpečili to, že si natrvalo získajú priazeň sultána. Sultán svojím konkubínam dával drahé dary a šperky. Tie, ktoré si sultán vybral na zdieľanie lôžka, boli vážené dámy. Eunuchovia boli muži, ktorým boli odstránené genitálie. Oni sa starali  a strážili háremy

Odstránené genitálie preto, aby náhodou mužom nenapadlo zmocniť sa fyzicky žien a mať s nimi sexuálny pomer. To však vôbec neznamenalo, že eunuchovia nemali svoje túžby, len ich nemohli uskutočniť. V háreme mali dámy  mali zabezpečené jedlo, prístrešie, vzdelanie a možnosť získať si priazeň sultána.

palác Topkapi
palác Topkapi

Život v háreme

Ženy žili v háremoch aj celý život, bolo to miesto luxusu, vzdelanosti, intríg a rozkoše. Sultán si vždy vybral ženu, s ktorou chcel stráviť noc, tá ktorá sa mu najviac zapáčila. Preto vždy oznámil dopredu, ku ktorej žene sa v noci bude chystať, aby mu splnila jeho tajné túžby a mala dostatočne dlhý čas pre seba na osobnú prípravu.

Háremy boli miestom rivality a nenávisti, pretože ženy medzi sebou súperili, ktorú si sultán všimne. Pre dámy, ktorým sa podarilo získať si priazeň sultána sa stal život krajším, luxusnejším a lepším.

Brušná tanečnica v háreme
Brušná tanečnica v háreme

Háremy slúžili ako vzdelávarne, domy rozkoše, ale aj ako výchovné centrá. Ženy tu žili v prísnej etikete, zviazané prísnymi zvyklosťami a pravidlami. Medzi sebou sa veľmi nepriatelili, pretože skôr bojovali o moc a žiarlili na seba. Sultánova matka tiež rozhodovala o ich osude, nielen sultán.

Ženy a ich previazanosť s inými krajinami, najmä s Európou, sultán využíval na poznávanie iných kultúr, politickej stratégie a najmä v rámci diplomatických stykov.

topkapi
topkapi

Palác Topkapi

My sme navštívili na našich potulkách Tureckom najznámejší hárem, ktorý predstavuje palác Topkapi v Istanbule. Návšteva stála za to, bolo to úchvatné. Nielen zvonku, ale aj zvnútra. Miesto má skutočné čaro, nachádza sa blízko pri Hagii Sofii. Prostredie paláca, či už interiér, alebo exteriér je naozaj impozantný. Je tam však vždy veľa ľudí. Vstup je spoplatnený.

Háremy boli zrušené v Osmanskej ríši počas vlády reformátora, Mustafu Kemala Ataturka. Tým pádom táto veľmi zaujímavá, tajomná a miestami kontroverzná tradícia v Turecku nadobro skončila.

Počas leta som sa začítala do skvelých kníh práve o háremoch, keďže som milovníčkou orientálnej kultúry. Najznámejšie knihy o Háremoch, na ktoré si spomínam, som sa rozhodla napísať sem a inšpirovať vás. Odtiaľ sme čerpala aj informácie pri písaní článku.

Extra tip -zaujímevé knihy o háremoch

Sultánov Hárem – Colin Falconer

Táto kniha poukazuje na denno – denný život v háreme, je  z prostredia Turecka a Istanbulu. Jedna tatárska dievčina Hürrem sa stala najobľúbenejšou sultána Nádherného, a tak začala stúpať v rebríčku v háreme a prispela tak k pádu Osmanskej ríše. Získala si jeho priazeň a využila sultána na svoje účely.

Háremy kouzla zbavené – Pierre Lotti

Táto kniha je priamo z prostredia Istanbulského háremu, kedy si ženy žijúce v háreme začali uvedomovať na začiatku 20. storočia, že svet nie je len za múrmi háremu, ale je úplne iný a podľahnú vplyvu západu.

Hárem od Dora Levy Mosanem opisuje život mladej dievčiny Zlatinky v perzskom háreme v Perzskej ríši.

V súčasnosti je viac kníh o háremoch, môžete si ich v lete prečítať.

 

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Instagram: https://www.instagram.com/ochutnejturecko/

facebook: https://www.facebook.com/ochutnejturecko/?ref=py_c

Leave a Reply